Reklama Do pobrania
POWRT » ZASADY ZAKUPU W SERWISIE SPORTFOTO

ZASADY ZAKUPU W SERWISIE SPORTFOTO


1. Zakup

Jeli ju wybrae zdjcie ktre chcesz kupi i doda produkt do koszyka, kliknij na " Kup Zdjcie"

2. Koszyk

Stan koszyka moesz sprawdzi klikajc na przycisk [Mj koszyk] w prawym grnym rogu Moesz wwczas dokona kilku zmian, np. - usun produkty z koszyka, zmieni liczb zamawianych zdj, zoy zamwienie, lub te w ogle z niego zrezygnowa.

3. Zoenie zamwienia

Wpisz dokadne dane fakturowe i adres wysyki. Jeli wszystkie pola zostay wypenione, kliknij przycisk [Wylij zamwienie].

4. Potwierdzenie

Twoje zamwienie spynie do naszego systemu, natomiast na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie wysana faktura pro-forma z potwierdzeniem zamwienia oraz numerem naszego konta bankowego.

5. Patno

Warunkiem realizacji zamwienia jest dokonanie patnoci przelewem na nasze konto. Po jego otrzymaniu niezwocznie przystpimy do realizacji zamwienia.

6. Przesyka

Pyty CD ze zdjciami przesyamy do Klienta na adres podany w zamwieniu Poczt Polska - jako Priorytet Polecony. Pojedyncze zdjcia moemy dodatkowo po ustaleniach z Klientem przesya w pliku .jpg na adres e-mail podany w zamwieniu, lub jako link do pobrania z naszego serwera - zdjcia pozostaj na naszym serwerze tylko przez 72 godziny.

7. Warunki uytkowania

ARC sprzedaje zdjcia na warunkach Umowy Licencji Prywatnej (dla uytkownikw prywatnych i do uytku prywatnego) i Rights Managed lub Royalty Free (wszelkie inne zastosowania w tym komercyjne). Licencjobiorc jest zawsze i wycznie podmiot figurujcy jako kupujcy na wystawionej przez firm ARC fakturze VAT. Zgodnie z zaoeniami licencji Royalty Free prawa do korzystania ze zdj kupujcy nabywa jedynie po dokonaniu patnoci za zakup wyszczeglnionych na fakturze produktw.

LICENCJE NA ZDJCIA


a) Umowy Licencji Prywatnej

Dokonanie jednorazowej opaty za zakup upowania do dowolnego i wielokrotnego korzystania z zakupionych zdj - wycznie do celw prywatnych i osobistych. Zdjcia mog by zwielokrotniane i powielane w formie drukowanej i cyfrowej oraz zamieszczane na stronach www o ile strony te s stronami prywatnymi i nie maja charakteru komercyjnego.

b ) Komercyjna - Rights Managed lub Royalty Free

Jeli zdjcie ma by wykorzystane w jakikolwiek inny sposb ni prywatny uytek wasny (jako pamitka udziau w imprezie) - czyli bdzie wykorzystane do prezentacji, reklamy, czy jakiejkolwiek innej formie komercyjnej - naley dokona zakupu "Komercyjnego" gdzie zdjcia sprzedajemy na zasadach licencji Rights Managed lub Royalty Free.

Wwczas dokonanie jednorazowej opaty za zakup upowania do wielokrotnego korzystania z zakupionych zdj - w dowolny sposb, w dowolnej liczbie projektw, bez ogranicze czasowych i terytorialnych - zgodnie ze standardow licencj Royalty Free.

Umowa licencyjna na korzystanie ze zdj typu Rights Managed w przeciwiestwie od licencji RF szczegowo okrela warunki ich uytkowania (pole eksploatacji, wielko nakadu, okres licencjonowania, zasig terytorialny i - ewentualnie - zakres wycznoci).

Ceny ustalane s indywidualnie po okreleniu warunkw wykorzystania materiau zdjciowego - rodzaj licencja, wielko, nakad, zasig itp. W tym celu prosz klikn "komercyjne".

Przeczytaj wicej wanych informacji:
Regulamin Serwisu SportFoto
Umowa Licencyjna Prywatna

Umowa Licencyjna typu Rights Managed lub Royalty Free sporzdzana jest indywidualnie i ustalana w porozumieniu z Zamawiajcym w zalenoci od sposobu wykorzystania zdj.
© 2010 SPORTFOTO.com.pl
© 2010 by Jaqbovsky.com All Right Reserved.

MENU:

Home & Foto Search News Oferta Kup Foto Klienci Kontakt

NOTY PRAWNE:

Regulamin serwisu Zasady zakupu Licencja Prywatna

WICEJ:

Reklama Do pobrania Newsletter