Reklama Do pobrania
POWRT » REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU SportFoto


1. Serwis SportFoto

Wacicielem serwis Sportfoto.com.pl jest Agencja Reklamowa Centrum w Kielcach - zwana dale j skrtowo ARC.

2. Wacicel zdj

Wszystkie zdjcia zamieszczone w serwisie s wasnoci ARC ktra posiada do nich wszelkie Prawa Autorskie i Majtkowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo Autorskie z 4 lutego 1994 r.

3. Ceny

Wszystkie podane ceny zawieraj 22% podatek VAT, na yczenie Faktura VAT - wymaga zaznaczenia opcji w zamwieniu i wpisania poprawnych danych.

4. Reklamacje

a)

w przypadku niedotrzymania warunkw zamwienia wynikajcego z winy ARC (np. zdjcie lub pyta ma wady techniczne l) - kadorazowo rozpatrujemy wniosek Klienta indywidualnie. Staramy si dostarczy poprawn wersj zdjcia, lub proponujemy innego rodzaju zadouczynienie - forma i zakres zawsze jest uzgadniana z Klientem.

b)

jeli produkt jest penowartociowy pod wzgldem technicznym, rezygnacja z zakupu nie jest moliwa i nie zostanie uwzgldniona w przypadku, gdy zostaa ju wystawiona faktura oraz zamwienie zrealizowane - zdjcie / pyta zostay dostarczone. Dlatego prosimy o przemylane zakupy.

5. Warunki uytkowania

ARC sprzedaje zdjcia na warunkach Umowy Licencji Prywatnej (dla uytkownikw prywatnych i do uytku prywatnego) i Rights Managed lub Royalty Free (wszelkie inne zastosowania w tym komercyjne). Licencjobiorc jest zawsze i wycznie podmiot figurujcy jako kupujcy na wystawionej przez firm ARC fakturze VAT. Zgodnie z zaoeniami licencji Royalty Free prawa do korzystania ze zdj kupujcy nabywa jedynie po dokonaniu patnoci za zakup wyszczeglnionych na fakturze produktw.

LICENCJE NA ZDJCIA


a) Umowy Licencji Prywatnej

Dokonanie jednorazowej opaty za zakup upowania do dowolnego i wielokrotnego korzystania z zakupionych zdj - wycznie do celw prywatnych i osobistych. Zdjcia mog by zwielokrotniane i powielane w formie drukowanej i cyfrowej oraz zamieszczane na stronach www o ile strony te s stronami prywatnymi i nie maja charakteru komercyjnego.

b ) Komercyjna - Rights Managed lub Royalty Free

Jeli zdjcie ma by wykorzystane w jakikolwiek inny sposb ni prywatny uytek wasny (jako pamitka udziau w imprezie) - czyli bdzie wykorzystane do prezentacji, reklamy, czy jakiejkolwiek innej formie komercyjnej - naley dokona zakupu "Komercyjnego" gdzie zdjcia sprzedajemy na zasadach licencji Rights Managed lub Royalty Free.

Wwczas dokonanie jednorazowej opaty za zakup upowania do wielokrotnego korzystania z zakupionych zdj - w dowolny sposb, w dowolnej liczbie projektw, bez ogranicze czasowych i terytorialnych - zgodnie ze standardow licencj Royalty Free.

Umowa licencyjna na korzystanie ze zdj typu Rights Managed w przeciwiestwie od licencji RF szczegowo okrela warunki ich uytkowania (pole eksploatacji, wielko nakadu, okres licencjonowania, zasig terytorialny i - ewentualnie - zakres wycznoci).

Ceny ustalane s indywidualnie po okreleniu warunkw wykorzystania materiau zdjciowego - rodzaj licencja, wielko, nakad, zasig itp. W tym celu prosz klikn "komercyjne".

Przeczytaj wicej wanych informacji:
Zasady zakupu zdj
Umowa Licencyjna Prywatna

Umowa Licencyjna typu Rights Managed lub Royalty Free sporzdzana jest indywidualnie i ustalana w porozumieniu z Zamawiajcym w zalenoci od sposobu wykorzystania zdj.
© 2010 SPORTFOTO.com.pl
© 2010 by Jaqbovsky.com All Right Reserved.

MENU:

Home & Foto Search News Oferta Kup Foto Klienci Kontakt

NOTY PRAWNE:

Regulamin serwisu Zasady zakupu Licencja Prywatna

WICEJ:

Reklama Do pobrania Newsletter